ernæringsterapi


Om ernæringsterapi


Ernæringsterapi er anvendelse af kost og kostomlægninger til balancering af funktionsforstyrrelser, der ledsages af nedsat energi og velvære – tilbagevendende symptomer eller egentlige diagnoser. Ernæringsterapi omfatter også andre livsstilsændringer, der skønnes at være centrale for forbedringer af den enkeltes velbefindende. Der tages udgangspunkt i kroppen som helhed, frem for at se på enkeltheder.


Formålet er at fjerne belastninger i kroppen, tilføre manglende næringsstoffer og understøtte kroppens egne funktioner. Der kigges på, hvordan de forskellige organsystemer og kommunikationssystemer i kroppen fungerer – og hvor de ikke fungerer. Derefter begynder man så at rette op de steder, hvor tingene ikke fungerer. Vejen til genoprettelse af gode funktioner går primært gennem den daglige kost, reduktion af stress, optimering af fordøjelsen, søvn, motion m.m.


Der arbejdes ortomolekylært, dvs.  man forsyner kroppen med næringsstoffer som vitaminer, mineraler, fedtsyre, kulhydrater og proteiner samt urter, hvor det skønnes hjælpeligt/relevant. Kroppens celler fornyer sig konstant, livet igennem. Cellerne får deres byggematriale og energi fra den mad du spiser - så jo bedre du spiser, jo bedre vil din krop fungere. Ved at tilpasse kosten netop til dig og dine behov vil du få en krop, der er mere i balance, hæmmer sygdom og giver øget vitalitet. Kosten er ernæringsterapeutens vigtigste redskab i vejledningen.Undersøgelser og analyser

Er der grund til at få foretaget undersøgelser og analyser, benyttes først og fremmest sundhedsvæsnets tilbud. Hvor de ikke er dækkende, henvises til udvalgte laboratorier i privat regi.

Jeg bruger oftest www.nordicclinic.dk


Titlen ”Ernæringsterapeut” er ikke beskyttet, men betegnelsen "Ernæringsterapeut DET" er et kvalitetsmærke, der angiver, at man gennem medlemskab af foreningen Danske ernæringsterapeuter (DET) lever op til bestemte krav til uddannelse, klinikdrift og løbende ajourføring.Funktionel medicin

Ernæringsterapien ved DET tager udgangspunkt i det amerikanske begreb ”Functional medicine”, dvs. læren om, hvordan kost og livsstilsændringer hænger sammen. Der tages udgangspunkt i det hele menneske, og krop og sind anskues som et sammenhængende hele. I USA er ernæringsterapi meget udbredt under navnet Functional medicine. Gennem konferencedeltagelse og faglig ajourføring henter danske ernæringsterapeuter således seneste nyt hjem fra den internationale forskning i ernæring, biokemi og helhedsorienteret sygdomsbehandling.

For yderligere information se: www.functionalmedicine.org