et behandlingsforløb

Et typisk behandlingsforløb


Vi mennesker er meget forskellige og har forskellige behov, mangler, ubalancer og ressourcer. Det gælder både biokemisk og psykologisk. Derfor vil ernæringsterapi altid være et individuelt forløb, hvor der tages hensyn til netop dig, din biokemi, din livshistorie og dine ressourcer. Sammenhænge, der kan forklare dine symptomer.


Inden første konsultation får du tilsendt et 3 dages kostregistreringsskema samt ofte et skema med spørgsmål om din krop, dit liv, dine symptomer, ubalancer, stress, sygdomme og evt. indtag af medicin og kosttilskud. Skemaerne skal du returnere senest 3 dage forud for første konsultationen.   


Oplysningerne er et værdifuldt redskab i mit arbejde og er med til at afdække de grundlæggende fysiske årsager til dine symptomer, ubalancer og evt. sygdomme. Første konsultation varer ca. 1½ time. Her skrives en detaljeret journal over din helbredshistorie og symptomer, og jeg tager udgangspunkt i de skemaer, du har udfyldt, og den samtale, som finder sted. Du får en helhedsorienteret forklaring på dine symptomers mulige opståen, og jeg vurderer, hvilken indsats der skal til for at optimere din sundhed.


Handleplan

Sammen laver vi en handleplan, der tager udgangspunkt i dig. Planen vil typisk indeholde konkrete måltidsforslag, opskrifter, eventuelt forslag til kosttilskud og andre relevante tiltag, som kunne omhandle reduktion af stress, optimering af fordøjelse, afgiftning, søvn, motion m.m. Det kan også være henvisning til psykoterapeut eller anden relevant supplerende behandling, og hvis nødvendigt forslag til yderligere test og analyser. (Ved test og analyser benyttes først og fremmest sundhedsvæsenets tilbud. Hvor de ikke er dækkende, henvises til udvalgte laboratorier i privat regi).


Efterfølgende konsultation vil ofte finde sted 6-8 uger efter første konsultation. Her ser vi på, hvordan det går, hvilke ændringer der er sket, hvilke justeringer vi skal foretage for at sikre et godt og motiverende videre forløb. En opfølgningskonsultation vil typisk vare 1 time. Da det er dig, der skal gennemføre forandringerne, og dig det handler om, er det også dig der bestemmer farten. Jeg har viden, redskaber og støtten til at hjælpe dig videre i det tempo, der er rigtigt for dig. Antallet af konsultationer kan derfor variere og vil ofte være afhængigt af både symptomernes omfang og den enkeltes tilgang til forløbet, men typisk bruges 3-4 konsultationer med 6-8 ugers mellemrum. Ved mere omfattende problemer kan det være nødvendigt med et længerevarende forløb.

 

Alle oplysninger behandles og opbevares fortroligt og aflåst. Jeg har naturligvis tavshedspligt.