tallerkenmodellen_2

Tallerkenmodellen


Der arbejdes med 4 forskellige fødevaregrupper, som vist på tegningen til højre.


Tallerkenmodellen er et vigtigt ernæringsterapeutisk redskab til at justere sammensætningen mellem de forskellige fødevaregrupper i et måltid, så de opfylder de ernæringsmæssige behov, du har i forhold til din problemstilling. Tallerkenmodellen vil derfor også ofte ændre sig i løbet af forløbet, i takt med at du kommer nærmere dit mål.


Er dit mål vægttab, vil tallerkenens fødevaregrupper være fordelt med henblik på vægtreducering – når målet er nået, vil tallerkenmodellen ændres til, at du sikrer den blivende vægt.


Tallerkenmodellen er visuel, så du skal ikke måle og veje maden, men lære dig, hvordan du kan bruge de forskellige fødevaregrupper til at nå dine mål, og samtidig sikrer den, at du spiser alsidigt og varieret, så alle fysiologiske behov dækkes.


Nedenunder er så et rigtigt eksempel på hvordan 3 forskellige tallerkenmodeller kan se ud, tilpasset 3 forskellige behov og lavet af samme gode råvarer fra de 4 fødevaregrupper.